www.monstro.pl - ogłoszenie drobne

Biznes elektroniczny - działalność gospodarcza oparta w głównej mierze o technologie teleinformatyczne w tym w szczególności aplikacje internetowe. Obejmuje wymianę informacji, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, zawieranie transakcji, pozyskiwanie nowych kontrahentów.

B2B (ang. Business to Business)

B2C (ang. Business to Customer)

C2C (ang. Customer to Customer)

E-marketing

Handel elektroniczny (e-commerce) to szereg działań wykorzystujących środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.

Najpopularniejszą metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe.

W skład e-commerce wchodzi sprzedaż towarów i usług, przyjmowanie i potwierdzanie zamówień oraz obsługa płatności bezgotówkowych1

Monstro [łac.] - pokazuję, pokazywać

Ogłoszenie to krótka wypowiedź mówiona lub pisana zawierająca w możliwie jak najbardziej streszczonej formie wszystkie niezbędne informacje, które ogłaszający ma do przekazania odbiorcy. W szczególności ogłoszenie powinno zawierać podmiot i przedmiot ogłoszenia, czyli informacje, KTO i CO ogłasza.

Ogłoszenia można podzielić na trzy zasadnicze grupy: ogłoszenia komercyjne, ogłoszenia niekomercyjne oraz ogłoszenia w prawie.

Pierwsza grupa to ogłoszenia zawierające w swej treści ofertę kupna, sprzedaży, zamiany, zatrudnienia, odpłatnego świadczenia usług lub nie zawierające oferty a jedynie informujące o możliwości dokonania kupna, sprzedaży, zamiany lub skorzystania z usługi odpłatnej.

Druga grupa to ogłoszenia informujące o wydarzeniach i stanach przyszłych, przeszłych lub obecnych oraz oferty nieodpłatnego świadczenia usług, odstąpienia itp.

Trzecia grupa to ogłaszanie prawa (dzienniki urzędowe), ogłoszenia sądowe (monitor sądowy i gospodarczy), ogłaszanie zamówień publicznych (krajowych i europejskich), ogłoszenie wyroku (innego orzeczenia).

Do przekazywania ogłoszeń od ogłaszającego od odbiorcy stosowane są niemal wszystkie dostępne media w szczególności: telewizja, radio, film, czasopisma i gazety, Internet, tablice ogłoszeń, bilbordy.

Pasaż handlowy serwis (aplikacja) internetowy pozwalający w jednym miejscu przejrzeć przekrój oferowanych produktów w jednej branży (pasaż wertykalny) i/lub lub wielu branżach (pasać horyzontalny).

Sklep internetowy to aplikacja internetowa wspomagająca zawieranie transakcji kupna sprzedaży. W szczególności umożliwia prezentacje oferty produktów oraz składanie zamówień. Niektóre sklepy umożliwiają również dokonyanie płatności elektronicznych za zamówione towary.


1 Wikipedia, Handel elektroniczny, http://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_elektroniczny, 2009-05-13

statystyka